هویت تازه تو انتظار تهـران

admin دسته‌بندی نشده

همشهری آنلاین _ ثریا روزبهانی:  از قرن ششم هجری به پس ازآن که شهرری مورد هجوم های متروک کننده «مغولان» و جنگ های داخلی قرار گرفت، به تدریج رو به ویرانی رفت و تهران، این روستای زاغه مانند و به قول تذکره نویسان «لانه مورچگان»، به تدریج رشد کرد و گسترش یافت. روی نقشه، تهران به صورت ۸ ضلعی معیوب الاضلاعی وجود که با خندقی که بوسیله دورش حفر شده بود، از زمین های اطرافش جدا می شد. زمان حال تهرانی بودن، شاخصی از یک هویت فرهنگی است که متفاوت با اصفهانی یا قزوینی بودن است. اگرچه هرکدام از آنها یک مزیت اجتماعی هستند، ولی تهرانی بودن یک هویت ملی است. به همین عذر با «علی نوذرپور»، شهردار منطقه ۲۲ و رئیس قبلی جامعه مهندسان شهرساز، این بار خیر بوسیله عنوان شهردار یک منطقه بلکه پژوهشگری که درباره شهر تهران تحقیقات مختلفی اجرا داده است درباره هویت روستا تهران و آینده پیش روی این روستا گفت وگو کردیم.

تصویب مهم ترین مدرک توسعه کالبدی منطقه

شورای عالی شهرسازی از سال ۱۳۹۳ مخبر شد، طرح تفصیلی منطقه ۲۲، که از سال ۱۳۹۱ تو حال ارتکاب بوده با طرح تهران منطبق زدودن. نوذرپور درون این باره می گوید: «بوسیله انگیزه اینکه برخی از مصوبات طرح تفصیلی متاخر مربوط به پیش از طرح تفصیلی بوده است و منجر به بارگذاری جمعیتی بیش از توان محیط زیستی منطقه شده بود، برخی از مصوبات، بطلان و شهرداری ملزم می شود ظرف ۳ ماه در طرح یاد شده تجدید نظر یواش اما تا سال ۱۳۹۹ با فراز و نشیب های بسیار، این طرح تدارک شد و داخل نهایت بوسیله قبول شورای ایالت رسید. طرح تفصیلی منطقه ۲۲، اساسی ترین سند ترقی کالبدی منطقه محسوب می شود که از این پس مبنای ساخت وسازها پیاده شدن اساس طرح تفصیلی خواهد وجود. غصه چنین بوسیله زودی به پروانه هایی که در سال های گذشته برای ساخت وساز در منطقه ۲۲ صادر شده است، جستار می شود.»

صدور مجوز ساختمانی ممنوع

 تراکم منطقه ۲۲ یک پنجم مناطق دیگر تهران است و مقدور است نزول سرانه مسکن در قصبه تهران، مدیران ارشد را تشویق کند که تو سال های آینده در این منطقه، ساخت وساز ارتکاب دهند. نوذرپور می گوید: «افق جمعیتی منطقه ۲۲ در طرح تفصیلی ۵۲۰ هزاره نفر پیش بینی شده که همان نحو که اعلام شد، هم اینک ۴۸۰ هزار نفر در این منطقه بی جنبش هستند و با این محاکمه می توانیم گواه افزودن سرانه ها آموزشی و… داخل منطقه ۲۲ باشیم. داخل حال حاضر، براساس توافقات گذشته، بیش از ۴۸۰ هزاره نفر بارگذاری انباشتگی درون منطقه رخ گرفته و تا عاقبت مهلت قانونی بخاطر ۴۰ هزاره نفر دیگر امکان سکونت فراهم می شود و همه اراضی دیگر داخل منطقه ۲۲ با کاربری صبر و حفاظت زیست محیطی حفظ شده و مجوز بناء داده نمی شود.»

 هویت شهر تهران چگونه شکل گرفت و چه المان هایی درون این هویت سازی دخیل و مؤثر بودند؟
بجز شهرهای جدید، بی تردید هیچ شهری فاقد هویت زدودن. هویت هر شهری در طول زمان و با توجه شرایط محیطی آن تعریف می شود. سخن از وجود یا فقدان هویت، سؤالی ساده و دارای پاسخی ممتنع است. شهر تهران امروز با بیش از ۷۰۰ کیلومترمربع و متجاوز از ۵/۸ میلیون نفر جمعیت، با بیش از ۶۰ شهر اقماری و چند صد روستا، مزرعه، کارگاه و کارخانه و جمعیتی جوان پهلو ۱۲ میلیون نفر، مجموعه شهری تهران تحسین می شود که هریک بوسیله مقتضیات زمانی و محیطی این منطقه شکل اندوهناک اند که به سبب همین عناصر، آن را از سایر شهرها استثنا می کند و همین گویای هویت شهری تهران است. هویت یک شهر بوسیله شکل و علائم آن محدود نمی شود، بلکه شاکله شهر است که هویت را می سازد. این عناصر و شاکله ها عبارتند از فضا طبیعی، عوامل اقتصادی، اجتماعی و هوا مصنوع کالبدی. با این طور برداشتی از هویت شهر، می نبوغ گفت تهران خانه دادن با هویتی است.

اما اگر هویت را به عناصر مدنی شهر محدود کنیم و شاخص هایی مشابه دریافتن تعلق، خاطره انگیزه بودن، قدمت حضور ساکنان، تعاملات اجتماعی و… و. را هویت ایالت بنامیم، تهران امروز از هویت زورمند دیرین خود فاصله پژمرده است. البته مقیاس آن درون محله های متنوع تضاد دارد، اما آنچه پیداست، این است که هویت یک پارچه ای تو آن دیده نمی شود. حال چنانچه هویت را عناصر اقتصادی و کالبدی ستایش کنیم، شهر تهران مملو از عناصر و المان هایی است که آن را متمایز از دیگر فضاها و شهرها می بطی ء. اقتصاد ویژه روستا از جمله بازار، شرکت ها، نهادها و به نعوظ طاسی خدمات ویژه ایی که تو تهران نمایش می شود، دایره پرتو افشانی کشوری و فراملی دارد. چنانچه هویت کالبدی را به ساختمان ها، معماری و نمای شهری محدود کنیم، تهران فاقد هویت کالبدی و طرح و منظر شهری است. به رویه ایی که آشفتگی در همه حیات آن رخنه کرده است و هیچ کمی از شهر قابل تمایز از دیگر محله های آن زدودن و خستگی بصری کنار عابران و شهروندان رخ می شود.

 آیا المان های شهر تهران غصه صاحب هویت هستند و ساخت و انتصاب آنها درون پایتخت براساس ملاک های هویتی انجام می شود؟
در بنیان المان های شهری، شهر تهران دارای عناصر هویتی زیادی است که آنها را داخل ۳ مدل کلان، متوسط و خرد می استعداد دسته بندی کرد. در مقیاس کلان می توان بوسیله برج «آزادی» و برج «میلاد» و دروازه های ورودی و خروجی ایالت اشاره کرد. در مقیاس متوسط به مجسمه ها، میدان ها و ساختمان های اختصاص که در درون مناطق و معابر اصلی هستند، می توان اشاره داشت. در مقیاس بینش همچنین عناصر محلی از عموم وجود فضاهای سبز، مکان ها، پاتوق ها و… از جمله عناصر هویتی هستند که در بخانه برگشتن تهران به وفور یافت می شوند اما کثرت آنها بیشتر در مناطق تویی و قدیمی روستا از جمله منطقه ۱۲ است.

 در این مدت چه باورها، عادت ها و معیارهایی را از دست داده ایم و چرا؟
اگر از منظر اجتماعی بخواهیم به هویت بنگریم، این نوع هویت با گذشت مدت زمان به نسبت طولانی لباس می گیرد و هنجارهای مدنی افراد را پایین تر تأثیر فراغت می دهد. باورها، اعتقادات، عادت ها، رفتارها، اعمال، حرکات و به طور طاسی پارادیم حاکم بر اندیشه و حیات مردم ها، تشکیل دهنده هویت مدنی خانه دادن هستند. با بود اینکه این هویت زمان به خشکی امدن است، اما تغییر و تحول آن می تواند خیلی سریع رخ دهد. یکی از عوامل ایـــن تغییرات، سرعت بالای شهرنشینی، ساخت وسازهای شتابان و هجوم مهاجران به نواحی و محله های مختلف ایالت است. البته با توجه به کالایی شدن فضای شهری و حاکمیت سرمایه داخل مکان گزینی مسکونی افراد، برگزینی محله ها پیاده شدن مبنا وضعیت اقتصادی صورت می گیرد. به همین دلیل، خیابان کوچک های با هویت های مختلفی شکل می گیرد. در این میان بوسیله برهان اینکه کوچه های به نسبت باستانی و با هویت ایالت به سبب ضعیف بودن از کیفیت بالای کالبدی برخوردار نیستند، مقصد مهاجرانی قرار می گیرند که از بضاعت مالی چندانی برخوردار نیستند. محصول چنین فرایندی، فراموشی، زوال و انهدام هویت مدنی خیابان کوچک ها درون شهر تهران است.

 چگونه می توان هویت شهری را که در سال های گذشته باغ ها و خانه های ویلایی و صحن دار در آن نقش مهمی داشتند، با زندگی کنونی شهروندان که در آسمانخراش های عظیم آن را تجربه می کنند، احیا کرد؟
متأسفانه اقتصاد سرمایه داری بر عمر ساکنان شهرها سایه افکنده است. شهرها زیاد از اینکه نگرش آرامش و سکونت انسان ها باشند، عرصه تاخت و تاز سوداگران شده اند. هویت شهری، خانه باغ های ویلایی و حیاط دار زمانی می تواند بود داشته باشد، که معیارهای اقتصادی و مالی در ایجاد ساختمان و ساخت وساز دخالت چندانی نداشته باشند. رواج فلک خراش ها و از بین رفتن باغ ها و ساختمان های ویلایی باستانی از یک فروغ به سبب احتیاج جمعیت فاقد بناء برای برخورداری از عبث مسکن است(در شرایطی که زمین کمیاب است) و از لفظ دیگر، نتیجه ارزش بالای تاسیس و فروش هرمتر بنا است. تا زمانی که این ۲ عامل به خشکی امدن شهر استیلا داشته باشند، نمی استعداد خاطرات و هویت کالبدی گذشته را احیا کرد.

 آیا تهران قدیم با تهران پس از ۱۴۰۰ که پیش روی ماست، تباین خواهد داشت؟
بله. بشر کنونی ۳ پرگیر سرمایه داری شامل دوره سرمایه داری کلاسیک، حوالی سرمایه داری مدرنیستی (فوردیستی) و دوره پسامدرن (سرمایه داری شناختی ـ فرهنگی) را امتحان کرده است. این ۳ اطراف نشان می دهد که تنخواه داری، سلطه خود را پیاده شدن شهرها گسترانده است و هرچه به پیش می رود، سرمایه داری بیشتر و بیشتر پیاده شدن شهرها حاکم می شود. تهران قدیم، خراج اطراف پیش سرمایه داری و یا شبه سرمایه داری است. تو آن دوره هنوز آثار تنخواه داری کنار قصبه فرمانده نبود و عناصر سنتی و تاریخی، روانی شهرنشینی را شکل می دادند. ولی امروز امت تحولات خفیه ولایت تهران و نیز تأثیرپذیری از جهانی شدن اقتصاد، روز بوسیله روز از گذشته تاریخی بور می گیرد.

 از دیدگاه شما تهران در آینده چگونه ترسیم شده است و آیا می قابلیت هویت های تهران قدیم مانند معماری، سبک زندگی، معیارهای توسعه و شهرسازی را داخل آن حفظ کرد؟
از ســـــوی مدیریت شهری، اقدامات شایسته ای برای افزایش مشارکت، اضافه سطح خدمات و شادکامی شهری صورت گرفته است اما سرعت این اقدامات بسیار ناچیز نمدار از شتاب تغییرات است. تنها در صورتی می توان هویت تاریخی تهران را حفظ کرد که نحو محلول سومی بین سنت و مدرنیته در تهران یافت قرین عملی راه سوم «آنتونی گیدنز» تا از فشارهای سرمایه داری کاسته شود و هویت بومی، فرصتی برای عرض اندام ظاهر کنند. امروزه براساس آمارها دیده می شود که مسکن تو تهران و بسیاری از شهرهای کشور، تنها با اهداف اقتصادی و بدون توجه به نیازهای انسان شهری ساخته می شود. بنا کنار تجرید «فوکو»، درون تنخواه داری مدرنیستی، ۲ عامل دانش و قدرت، فضای شهری را می سازند. در واقع، بینش در خدمت قدرت و غلبه طرز ساخت محیط است. فضای شهر برآمده از این رویکرد، فضایی بی هویت و فاقد ارزش های انسانی است.

 در این زمینه، تهران درون سال های آینده شاهد چه تغییراتی خواهد بود؟
به نظر می رسد، با بالا روبیدن سطح آگاهی شهروندان از ایستگاه خویشتن و همچنین جایگاه مدیریت شهری، چشمه های امید بسیاری برای نسل امروز مفتوح شده است. شکل گیری انجمن ها و نهادی مردمی، پویش ها، کمپین ها و اقدامات خودجوش، حفظ هوا زیستی، مبارزه با بی خانمانی، حقوق کودکان کار، باهم اتحاد کردن در امور شهری، مطالبه گری از مدیران، شکل گیری بوستان های جنسیتی، حضور نسوان درون جامعه و… و. از جمله اقداماتی است که هویت متفاوتی برای تهران رقم خواهد زد. هویتی که متفاوت از هویت سنتی و مدرن است. با توجه به اینکه این اقدامات بیشتر منفعت جمله جامعه را در رویت می گیرد، می توان انتظار داشت که تغییرات مثبت باشند.

شهر ایده آل چه انفراد هایی دارد؟

نوذرپور معتقد است خلق کردن فضاهای عمومی برای حضرت اجتماعات مردمی، تعامل و گفت وگوی آنان و شکل گیری شبکه های مدنی از محدودیت های شهرایده آل است که افزایش تنخواه اجتماعی و همدستی مردم داخل اداره روستا و توسعه شهری را به همراه خواهد داشت. او می گوید: «در این مسیر، فضاهای اشتراکی شهری که در اختیار کارگاه های عمرانی و مسکن بوده، پس پژمان می شود. خلق گذر فرهنگی «تاراز» در شمال دریاچه «شهدای خلیج فارس» در منطقه ۲۲ تو این راستا شایان ارزیابی است. شهر سبز با شکل گیری بوستان ها و فضاهای سبز و تکاپو برای مقاومت آن، از جمله عملکردهای مثبت این دوره از مدیریت شهری است.

احیای بوستان جنگلی «چیتگر» با حفظ و مراقبت از آن و نیز رفع اندک و کاستی و انباشتن بخش های تخریب شده در سالیان گذشته و بوسیله تازگی تبدیل پادگان «۰۶ لشکر» و ابداع بوستانی مبصر تر از بوستان «ملت»، یکی از مختصات ده آرمانی شهردار است.» نوذرپور شهر مردم محور را قریه مطلوب می داند و می گوید: «شهری مردم پایه و همچنین استفاده از مدل های حمل ونقلی پاک قرین دوچرخه سواری، پیاده روی و گسترش محموله ونقل اشتراکی به نحو ای که خودروهای شخصی آستان حداقلی در ده را داشته باشند؛ شهری که عرصه های عمومی، تهی از سامان شوند و به جای اینکه ماشین ها عرصه را پیاده شدن ایالت تنگ کرده باشند، بطرف خانه در اختیار انسان ها با پیاده روی و دوچرخه سواری استراحت گیرد؛ حذف خودرو از بوستان جنگلی چیتگر منطقه ۲۲ و داخل اصالت گذاشتن آن برای خانواده ها، ورزشکارها، کودکان و بانوان در خراج این رویکرد و این نگاه است.

شهر، فارغ از آلودگی های زیست محیطی با کاهش پسماند، تفکیک از مبدأ و بازیافت مواد و انرژی از آن و بوسیله عبارت دیگر، شهر پاک از انفراد های بطرف خانه آرمانی است که طرح «کاپ» درون منطقه ۲۲ به این سرود اجرایی شده است. نظافت، پاکیزگی و رفت و روب معابر و حذف مخازن پسماند از شهر، تمیزی و مصونیت شهری را به ارمغان دارد. شهر هوشمند و علم بنیان، مبتنی پهلو دستاوردهای علمی و فن آوری های هوشمندانه از ویژگی های دیگر شهر مطلوب است. قصبه تهران، شهری بین المللی است و باید با شهرهای دیگر دنیا وابستگی فعال و مؤثر داشته باشد. دیپلماسی شهری از رویکردهای مورد توجه شهردار تهران است. این ویژگی داخل ایام یادگیری «کرونا»، بیشتر نمایان شد و درباره سایر مسائل بین المللی که شهرها با آن مشت به گریبانند، این دست خط باید دنباله یابد و شهرها در رابطه با یکدیگر همدلی را امتحان کنند.»

شاید دوست داشته باشید:

وصول مالیات از مشاغل و اشخاص حقیقی تا ۱۰ بهمن متوقف شد

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، محمود علیزاده کمک امور فنی و حقوقی موسسه امور مالیاتی تو گفتگویی […]

تغییر نقاشی های ساده کاربران به هیولاهای ترسناک با جدیدترین اسباب هوش بدلی گوگل

هوش مصنوعی فناوری ای است که تاکنون، باعث جهش های یدکی در دنیای امروز شده است. این فناوری از الگوریتم […]

قلم نوری XP Pen Star G640 در سامان تمایل

ASمحصولاتHAROOOON ماشین کام در برند XP Pen کاملا مختلف است. این محصولات دربرگیرنده خامه نوری طراحی، مانیتور مدل سازی و […]